Logo

Mamy Głos w szpitalu - w Szamotułach

Date

Wednesday, April 24, 2024

Time

05:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Płeć
  • This field is required.
Wiek
  • This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU "MAMY GŁOS"

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Matecznik (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Jabłoniowa 9/1, 60-185 Skórzewo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Jabłoniowa 9/1, 60-185 Skórzewo lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@fundacjamatecznik.pl

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Przetwarzanie odbywa się w związku z:

a) Przekazywaniem informacji o udziale w zajęciach „Mamy Głos” organizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

b) Udziałem w zajęciach „Mamy Głos” i nawiązaniem niezbędnego kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. b, RODO – dane osobowe przechowujemy przez okres od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2027 roku.

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe Operatorowi konkursu, tylko na podstawie przepisów prawa, w razie kontroli realizacji projektu.

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby skorzystać z konsultacji.

9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Udział w projekcie Mamy Głos jest bezpłatny i przeznaczony dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

Więcej o informacji o projekcie oraz jego regulamin znajdziecie tutaj - https://fundacjamatecznik.pl/mamy-glos/